ZIMNÍ LOV - Rybník Prokop

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

LOV RYB

PRODEJ TRŽNÍCH RYB SAMOODLOVEM

V říjnu 2021 jsme vysadili pstruhy. Plánujeme provoz po celou zimní sezónu, ale s lovem na dírkách se vzhledem k teplým zimám nedá počítat.

doba samoodlovu: denně od 7.00 až 17.00 hod. pouze v době denního světla.

Prodejka opravňuje k odlovu 3 kusů pstruhů, cena: 400 Kč.
Každý další kus 70 Kč.

Kupující musí dodržet tyto podmínky:
Ulovené a na led vytažené ryby musí být neprodleně usmrceny a zapsány na doklad o úlovku, který kupující obdrží při zaplacení.
Lov maximálně na dva pruty.
Ponechané ryby se neprodleně zapisují a usmrcené budou viditelně uloženy v bezprostřední blízkosti kupujícího.
Ryby musí být zajištěny proti odnesení kočkami.
Se zapůjčeným vrtákem neklepejte do ledu, nepačte s nim led, neničte břity o kamení a pod, po ukončení lovu zajistěte vrácení vrtáku.
Po skončení lovu musí  být doklad o úlovku vrácen prodejci, v případě nepřítomnosti prodejce, musí být vhozen do schránky u brány rybníka Prokop.
Rybář má povinnost se podrobit kontrole zavazadel, je-li k tomu vyzván.
Odpadky odklízejte do nádob k tomu určených, nenechávejte je na ledu.
Je zakázono kuchat ryby na ledu i v okolí rybníka.
Při nedodržení kterékoli z výše uvedených podmínek, můžete být vykázáni z rybníku Prokp, platba za samoodlov ryb se nevrací.
VSTUP NA LED NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky