RYBÁŘSKÝ ŘÁD - Rybník Prokop

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

LOV RYB
PLATNÝ RYBÁŘSKÝ ŘÁD RYBNÍKU PROKOP V KORYČANECH
Obchodní podmínky ke kupní smlouvě na povolenku uzavřenou podle obchodního zákoníku v platném znění
1.      Rybář, kterému majitel rybníku prodal povolenku má právo vstupu na pozemek rybníku Prokop a lov ryb ve dnech  stanovených povolenkou v době od 6.00 hod. do 22.00 hod.
2.      Hned při příchodu k vodě: zapíše rybář do úlovkového lísku datum.
3.      Každý platící rybář může chytat nejvíce na dva pruty, každý prut může mít nejvíce dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s víceháčkem.  Je zakázáno lovit do sítí.
4.      Každý rybář si může z vlastního úlovku ponechat každý den počet ryb stanovený typem zakoupené povolenky menších než 60 cm. Úlovky nad 60 cm musí rybář vrátit do rybníku Prokop.  Dravé ryby nad 60 cm si může rybář po dohodě odkoupit.
5.      Ulovené ryby, které si rybář chce ponechat, ihned po ulovení zapíše do úlovkového lístku. Při ulovení a ponechání jiné ryby lze původní rybu pustit a zápis škrtnout. Ryby k ponechání je nutné dávat do vezírku, nejdéle po dobu jednoho kalendářního dne. Ponechává-li si rybář počet ryb stanovený na den povolenkou musí ukončit lov. Pstruhy, líny, plotice, perlíny, karase, cejny do 35 cm si může rybář ponechat ve dvojnásobném počtu, než na kolik zní povolenka.
6.      Směna ulovených ryb mezi rybáři není povolena.
7.      Poslední den kdy rybář loví,  při odchodu z pozemku rybář odevzdá úlovkový lístek do poštovní schránky u brány.
8.      Všichni mají povinnost chovat se k rybám i k ostatnímu majetku tak, aby nedocházelo k jeho poškozování.  Způsobitel škody za ni odpovídá podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
9.      Je zakázáno nechávat na pozemku jakékoliv odpadky.
10.  Majitelé a jimi pověřené osoby kontrolují dodržování tohoto řádu, úlovky a za přítomnosti majitele i zavazadla a vozidla.  Při  nedodržení tohoto řádu mohou rybáře vykázat z rybníku, platba za povolenku se nevrací.
Majitel si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit řád.
V Koryčanech dne 1.1.2007
Ludmila Selucká a Prokop Selucký
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky